Instagram Facebook Twitter Youtube
Maksimum Sigorta

Maksimum Sigorta
Menü

Ücretsiz Teklif Al
Bütün Sorunlarda
7/24
Yanınızdayız!
KAMPANYALAR
İndirim Uyguladığımız Kurumlar

 

 

Şirketimizce aşağıda detayları yer alan meslek ve kurumlara Birleşik Kasko, Konut Paket, Sağlık ve Ferdi Kaza Sigortalarında bireysel indirimler uygulamaktadır.

 

Grup, Kurum Adı  Poliçe Türü İndirim Oranı

Üniversite akademik, idari personeli  

Birleşik Kasko
Modüler Konut
Yeni Nesil Konut
Bireysel Sağlık
%5
%35
%25
%10
Ankara Şehir Hastanesi Çalışanları Birleşik Kasko
Modüler Konut
Yeni Nesil Konut
%5
%35
%20
Marmara Üniversitesi Akademik ve İdari Personeli Birleşik Kasko
Bireysel Sağlık
%10
%10
Noter, emekli, eş ve çocukları Birleşik Kasko Modüler Konut
Yeni Nesil Konut
%20
%35
%25
KPMG (Çalışan, eş ve çocukları) Birleşik Kasko
Yeni Nesil Konut
Bireysel Sağlık
Tamamlayıcı Sağlık
%5
%20
%5
%5
T. Barolar Birliği avukat ve eşleri Modüler Konut
Yeni Nesil Konut
Bireysel Sağlık
% 35
% 25
%10
Sigorta Denetim Elemanları Derneği üyeleri Birleşik Kasko
Modüler Konut
Yeni Nesil Konut
% 5
%35
%25
Bilfen Grubu Öğrenci Velileri Birleşik kasko
Modüler Konut
Yeni Nesil Konut
Bireysel Sağlık
%5
%35
%25
%10
Türk Hava Kurumu çalışan, emekli ve eşleri Birleşik Kasko %10
T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı çalışanları/üyeleri ve eş ve çocukları Birleşik Kasko
Modüler Konut
Yeni Nesil Konut
%5
%30
%25
Hakimler, Savcılar eş ve çocukları Modüler Konut
Yeni Nesil Konut
Bireysel Sağlık
%35
%25
%10
Sağlık Çalışanları Birleşik Kasko
Modüler Konut
Yeni Nesil Konut
Bireysel Sağlık
% 5
%35
%25
%10
Mesleği Mimar olan müşteriler Birleşik Kasko
Modüler Konut
Yeni Nesil Konut
Bireysel Sağlık
%5
%35
%25
%10
TRT Çalışanları Birleşik Kasko
Modüler Konut
Yeni Nesil Konut
Bireysel Sağlık
%5
%35
%25
%10
Albayrak Grubu çalışanları, eş ve çocukları Birleşik Kasko
Modüler Konut
%5
%30
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası üyeleri, eş ve çocukları Birleşik Kasko
Modüler Konut
Yeni Nesil Konut
Bireysel Sağlık
%5
%30
%25
%10
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyeleri, eş ve çocukları Birleşik Kasko
Hesaplı Kasko
Plaza Kasko
Modüler Konut
Yeni Nesil Konut
Bireysel Sağlık
Ferdi Kaza
%5
%5
%5
%35
%25
%10
%10
Doğuş Grubu çalışanları Birleşik Kasko)
Gülümseten Paket Ferdi Kaza Sigortası
Güvenli Gelecek Sigorta Paketleri
%8
%25
%25
Türkiye İş Bankası 'İşim Kart/TİM Kart Sahipleri' Birleşik Kasko
Modüler Konut
Yeni Nesil Konut
Ticari Siber Güvenlik Paket
% 5
% 35
% 20
%20
 • (*) İşaretli sağlık poliçelerindeki indirim sadece yeni poliçe düzenlenmesi halinde geçerlidir. Poliçe yenilemelerinde geçerli değildir.
 •  
 • Sağlık poliçesinde yer alacak sigortalılardan yalnızca yukarıda belirtilen kapsama dahil olanlar için indirim uygulanabilecektir.
 •  
 • Kasko poliçelerindeki indirim aksi belirtilmediği sürece, yalnızca kullanım tarzı hususi olan araçlar için geçerlidir.
 •  
 • Birleşik Kasko olarak ifade edilen poliçelerdeki indirim, marka kasko ürünlerimizde geçerli olmayıp, taraftara özel nitelikteki kasko ürünlerimizde ise geçerlidir.
 •  
 • İndirimli poliçe sigortalının yukarıda belirtilen kurumun çalışanı/emeklisi/üyesi ya da bu kapsama uyan kişilerin yakını olduğuna veya mesleğine yönelik beyanı ve ilgili belgeyi iletmesi üzerine düzenlenir.
 •  
 • Aksi takdirde, uygulanan prim indirimi tutarının sigortalıdan geri ödeme şeklinde talep edilmesi ve hasar halinde uygulanan prim indirimi oranında tazminat kesintisi yapılması söz konusu olabilecektir.
 •  


KAMPANYALARIMIZ