Instagram Facebook Twitter Youtube
Maksimum Sigorta

Maksimum Sigorta
Menü

Ücretsiz Teklif Al
Hemen
Sağlık Sigortası
 • Bireysel Sağlık Sigortası
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Riskli Hastalıklar Sigortası
 • Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası
Bireysel Sağlık Sigortası

Bireysel Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilere ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olursanız olsun karşılanır.

 

Türkiye Cumhuriyeti (K.K.T.C. dahil) sınırlarında ikamet eden 64 yaşını aşmamış tüm bireyler Bireysel Sağlık Sigortası sahibi olabilir.

 • 64 yaşına kadar Ömür Boyu Yenileme Garantisi’ne hak kazanmış olan sigortalılarımız 64 yaşından sonra ek prim ödemeden poliçelerini yenileyebilirler. Ömür Boyu Yenileme Garantisi olmayan 65 yaş ve üzeri sigortalılarımızın poliçelerini ek prim karşılığında 75 yaşına kadar risk değerlendirmesi yapmadan yeniliyoruz.
 •  
 • 0-17 (17 dahil) yaş aralığındaki çocuklar da ebeveynleri olmadan ek prim uygulanarak tek başlarına sigortalanabilmektelerdir.

 

Doğum Teminatı

 • Bireysel Sağlık Sigortalılarımız doğum için anlaşmalı olmayan bir sağlık kurumunu da tercih edebilirler, doğum giderleri poliçelerinde belirtilen doğum teminatı limiti dahilinde karşılanır. Yurt dışında doğum yapmayı tercih ederseniz, doğum giderleriniz poliçelerinde belirtilen doğum teminatı limiti ve ödeme oranları dahilinde karşılanır.

 

Check-up Hizmeti

 • Poliçesinde check-up teminatı bulunan 14 yaş ve üzeri sigortalılarımız, yılda bir kez Doktor Değerlendirmesi, Akciğer Grafisi, EKG Kalp Elektrosu, Tam Kan Sayımı, Tam İdrar Tahlili, Sedimantasyon, Açlık Kan Şekeri, Total Kolesterol’den oluşan check-up panelimizden yararlanabilir.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile anlaşmalı sağlık kurumlarında Anadolu Sigortalı olmanın ayrıcalıklarını bütçenize uygun primlerle yaşayın. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde muayene, tetkik ve tedavi giderleriniz için fark ücreti ödemeden güvencemiz altında olabilirsiniz.

 

Neden Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Almalıyım?

 • Özel hastane kullanım alışkanlığının giderek yaygınlaşması, bununla birlikte hastaların ödemesi gereken fark ücretlerinin de artması,
 • Gelir seviyesindeki artışın hastanelere ödenecek fark tutarları ile aynı seviyede olmamasından dolayı hasta tarafından bu tutarların ödenmesinde büyük güçlük çekilmesi,
 • Hastaların ödeyecekleri fark tutarlarını düşürmek için gerekli olan tedavi dışında, daha basit ve ucuz bir tedaviyi tercih ediyor olması ya da tedaviden tamamen vazgeçmesi,
 • Hastane, hasta ve doktorun fiyata endeksli bir modele kayması

 

Kimler Yararlanabilir?

 •  
 • 65 yaşından küçük ve SGK - Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan tüm sigortalı adaylarımız  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı ilk kez satın alabilirler.
   
 • Anadolu Sigorta farkı ile 64 yaşına kadar Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi’ne hak kazanmış olan müşterilerimiz 64 yaşından sonra ek prim ödemeden poliçelerini yenileyebilmektedir.
   
 • 0-17 (17 dahil) yaş aralığındaki çocuklar da ebeveynleri olmadan ek prim uygulanarak tek başlarına sigortalanabilmektelerdir.

 

Riskli Hastalıklar Sigortası

Kimler Yararlanabilir?

 • 18 – 55 (dahil) yaş aralığındaki tüm sigortalı adaylarımız Riskli Hastalıklar Sigortası’nı ilk kez satın alabilirler.
 • Poliçe kapsamında herhangi bir kritik hastalığın ortaya çıkmaması durumunda, devam eden poliçeler 60 yaşına kadar yenileyebilmektedir.

 

Anadolu Riskli Hastalıklar Sigortası, poliçe kapsamındaki aşağıdaki kritik hastalıkların ortaya çıkması halinde 25.000 TL, 50.000 TL, 100.000 TL, 200.000 TL ve 300.000 TL plan seçenekleri doğrultusunda toplu tazminat ödemesi ile zorlu hastalıklar ile mücadele sürecinde güvence sağlar.

Riskli Hastalıklar Sigortası satın alacak sigortalı adaylarımız düşük bir ek prim karşılığında, 5.000 TL limit ile Covid-19 teminatını da poliçelerine dahil edebilmektedir.

Covid-19 Teminatı, teminat başlangıç tarihinden sonraki ilk 14 günlük bekleme süresinin dolmasını takiben belirtisi /bulgusu / teşhisi / tedavisi başlayan, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Covid-19 Rehberi kesin vaka tanımına uyan şekilde Covid-19 enfeksiyonu tanısı alan ve bu sebeple (Covid-19 enfeksiyonu) en az 72 saat ve üzeri pandemi hastanesinde yatışı gerçekleşmiş sigortalılar için geçerlidir.

 

 

Anadolu Riskli Hastalıklar Sigortası poliçe kapsamında hangi hastalıklara teminat verilmektedir?

 

1. Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

2. Aort Ameliyatı

3. Aplastik Anemi

4. Beyin Anevrizması Ameliyatı

5. Böbrek Yetmezliği (Son Dönem)

6. Büyük Yanıklar

7. İnme ve Felç

8. Kalp Kapakçığı Değişim Ameliyatı

9. Kalp Krizi (Miyokard Enfarktüsü)

10. Kanser

11. Kol ve/veya Bacak Kaybı

12. Koma1

3. Koroner Arter By-Pass Ameliyatı

14. Körlük

15. Majör Organ Nakli

16. Multiple Skleroz (MS) hastalıkları

Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası

YABANCI UYRUKLU SAĞLIK SİGORTASI

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası ürünümüz oturma izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken sağlık sigortaları için çözüm sunmaktadır. Ürünümüz oturma izni ya da ikamet tezkeresi için gerekli olan şartları karşılamaktadır.