Instagram Facebook Twitter Youtube
Maksimum Sigorta

Maksimum Sigorta
Menü

Ücretsiz Teklif Al
Hemen
Mühendislik Sigortaları
  • Elektronik Cihaz Sigortası
  • Makine Kırılması Sigortası
  • Montaj All Risk Sigortası
  • İnşaat Sigortası
Elektronik Cihaz Sigortası

İşyerinizde bulunan elektronik cihazlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Onlar olmadan çalışma hayatı çok zahmetli ve sıkıcı olurdu herhalde. Sırf bu gerçek bile onların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor.

Elektronik Cihaz Teminatları

Elektronik Cihaz Sigortasının sunduğu güvenceler; Cihazların deneme devresinden sonra,

-Normal çalışır halde iken

-Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında

-Dururken

ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Teminat kapsamına giren risklerden bazıları şunlardır:

-İşletme personelinin hatalı kullanımı

-Hırsızlık

-Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel sebepler

-Yangın, yıldırım, infilak

-Fırtına, sel su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii olaylar

-Dahili su hasarları

 

 

 

 

Makine Kırılması Sigortası

Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir. Bu ürünümüzle sizi bu risklere karşı güvence altına alıyoruz.

Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise, sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir.

Makine Kırılması Sigortası Teminatlar

Makine Kırılması Sigortasının sunduğu güvenceler;

Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra,

-Normal çalışır halde iken

-Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında

-Dururken

ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına risklerden bazıları şunlardır;

-İşletme kazaları

-Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar

-Kısa devre, diğer elektriksel nedenler

-Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi

-Kazanlardaki su eksikliği,

-Su çekiçlemesi

-Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar

-Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal

 

 

 

 

Montaj All Risk Sigortası

Bu ürünümüz ile yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmenizi teminat altına alıyoruz. Ürünümüz, montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlara karşı güvence sunmaktadır.

Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj All Risks Sigortası bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

-Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)

-Yangın, yıldırım, infilak

-Hırsızlık

vb. nedenlerle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

Montaj Sigortası’nı, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma, monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede “sigortalı” olarak belirlenebilir.

 

 

 

 

İnşaat Sigortası

Bu ürünümüz ile inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarları güvence altına alıyoruz. İnşaat All Risks Sigortası’nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.

Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır. İnşaat All Risks Sigortası’nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.

 İnşaat All Risks Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

-Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)

-Yangın, yıldırım, infilak

-Hırsızlık

-Şantiye-işletme kazaları

-Dikkatsizlik, sabotaj

 vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.

 Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar.