Instagram Facebook Twitter Youtube
Maksimum Sigorta

Maksimum Sigorta
Menü

Ücretsiz Teklif Al
Hemen
Tekne ve Nakliyat Sigortası
  • Kıymet Nakliyat Sigortası
  • Tekne ve Makine Sigortası
  • Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası
  • Tekne Harp ve Grev Sigortası
  • Tekne Kira Kaybı Sigortası
  • Nakliyat Aracısı Sorumluluk
  • Depocu Yasal Sorumluluk
  • Marina ve Çekek Yerleri İşletmeleri Sorumluluk Sigortası
  • Liman ve Terminal İşletenleri
  • Gemi Tamircileri Sorumluluk
Kıymet Nakliyat Sigortası

Bu ürünümüz ile, altın benzeri değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında bir kaza sonucunda zarar görmesi ve/veya silahlı gasp ve soygun riskleri teminat altına alıyoruz.

 

 

 

Tekne ve Makine Sigortası

Bu ürünümüz ile ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan teknelerin karşılaşabilecekleri rizikolara karşı teminat sağlıyoruz.

Bu sigorta ile, ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan teknelere, aşağıda belirtilen rizikolara karşı teminat sağlanmaktadır;

-Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem

-Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar

-Başka bir tekne ile çarpışması (çatışma) sonucunda çatılan gemiye karşı yasal sorumlulukları

-Kaptan ve gemi personelinin kusuru sonucu sigortalı gemiye gelebilecek zararlar -Şaftların kırılması, kazanların patlaması, gizli kusur sonucu sigortalı geminin zarar görmesi. Bu sigorta ile sigorta konusu tekne için üç farklı teminat ile sigorta koruması sağlanır;

 

 

 

Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

Bu ürünümüz ile kapalı kasa araçlarla yurt içinde karayolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların emtialarının taşınması sırasında, malın uğrayacağı ziyan ve hasarlar sonucunda taşıyıcıya yüklenebilecek yasal sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

 

 

 

Tekne Harp ve Grev Sigortası

Bu ürünümüz ile ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan teknelerin Tekne ve Makine Sigortası ile teminat harici bırakılan harp, grev, kargaşalık, terörizm ve kötü niyetli hareketler gibi rizikolar sonucu zarar görmelerini teminat altına alıyoruz.

Bu sigorta ile ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan teknelerin Tekne & Makine Sigortası ile teminat harici bırakılan harp, grev, kargaşalık, terörizm ve kötü niyetli hareketler, vb gibi rizikolar sonucu teknenin zarar görmesi teminat altına alınmaktadır. Tekne Harp & Grev Sigortası, tek başına temin edilmemekte, şirketimiz tarafından Tekne&Makine Sigortası sağlanan teknelere verilmektedir.

 

 

 

Tekne Kira Kaybı Sigortası

Bu ürünümüz ile teknenin, -Tekne & Makine sigortasının şirketimizce temin edilmesi durumunda- sigorta teminatı kapsamında oluşan bir hasar sonucu ortaya çıkan kira veya kazanç kaybını güvence altına alıyoruz.

Teknenin,Tekne & Makine sigortasının Şirketimizce temin edilmesi durumunda sigorta teminatı kapsamında oluşan bir hasar sonucu ortaya çıkan kira /kazanç kaybını poliçede belirlenen şart ve limitlerle güvence altına alır. Buna ek olarak Uyuşturucu (Drug) Kazanç/Kira Kaybı teminatı da sağlanabilmektedir.

 

 

 

Nakliyat Aracısı Sorumluluk

Bu ürünümüz ile sevkiyatın düzenlenmesine yardımcı olunan aktiviteler sırasında, bir kontrata, uluslararası konvansiyona, kanunlara ve genel hukuka bağlantılı, nakliye konumundaki hamuleye ilişkin veya hamuleden kaynaklanan kayıp ve hasarlar ile ilgili olarak sigortalının aracılık yapması nedeniyle ortaya çıkabilecek yük sahibine karşı yasal sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

 

 

 

Depocu Yasal Sorumluluk

Bu ürünümüz ile üçüncü şahıslara ait emtianın depo sınırları içerisinde yer değiştirme, istifleme, yükleme, boşaltma faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu söz konusu emtiada oluşabilecek fiziksel hasar dolayısıyla sigortalıya yüklenebilecek yasal sorumlulukları teminat altına alıyoruz.

 

 

 

Marina ve Çekek Yerleri İşletmeleri Sorumluluk Sigortası

Bu ürünümüz ile marina/çekek yeri işletme faaliyetinde bulunan işletmelerin, faaliyetleri sırasında üçüncü şahıslara karşı verebileceği zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

 

 

 

Liman ve Terminal İşletenleri

Bu ürünümüz ile liman işletme faaliyeti ile ilgili olan ve limanda bulunan deniz taşıtları, kargo, ekipman vb. ile 3.şahıs mallarında oluşabilecek zararlar, limana emanet olarak bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıslara veya mallarına gelebilecek zararlar ve bu zararlar ile ilgili dava masraflarını teminat altına alıyoruz.

 

 

 

Gemi Tamircileri Sorumluluk

Bu ürünümüz ile gemi tamircilerinin sorumluluğuna bırakılmış iskelede ya da kızaktaki gemiler ile kontrolünde bulunan üçüncü şahıslara ait değerlerde meydana gelebilecek hasarlar ve üçüncü şahısların mallarına gelebilecek gemi tamirciliği faaliyetinden kaynaklanan sorumluluk hasarlarını teminat altına alıyoruz.

 

 

 

 

Gemi Tamircileri Sorumluluk sigortası Bilgilendirme Formu


Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları